MER Så skyd­dar du dig mot het­tan

Viivasbydirekt - - Nyheter -

DRICK myc­ket, men und­vik sto­ra mäng­der sö­ta dryc­ker och al­ko­hol.

HÅLL dig i skug­gan om du är ut­om­hus och an­vänd hatt el­ler keps.

KYL ner bo­sta­den ge­nom att an­vän­da gar­di­ner, per­si­en­ner och fläkt el­ler AC.

AN­VÄND lju­sa, hel­täc­kan­de men lät­ta klä­der och svalka dig gär­na med en kall dusch.

VAR vak­sam på yr­sel, trött­het, hu­vud­värk, mun­torr­het och mins­kad mängd urin – de är tec­ken på ut­tork­ning.

VAR ext­ra upp­märk­sam – barn och äld­re har ned­satt för­må­ga att kän­na törst.

TIT­TA till di­na nä­ra – tip­sa gär­na om rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.