Vär­men tving­ar fram nya ti­der

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Den höga vär­men på­ver­kar kom­mun­hu­set i Väs­by. Där­för stäng­de Väs­by Di­rekt, som tar emot sam­ta­len, en tim­me ti­di­ga­re än van­ligt den gång­na vec­kan.

– Vi gör det i fö­re­byg­gan­de syf­te, så per­so­na­len ska må bra, sä­ger Shab­nam Alishah, en­hets­chef på Väs­by Di­rekt.

Kom­mu­nen vet in­te om det­ta fort­sät­ter de kom­man­de vec­kor­na. – Vi tar en vec­ka i ta­get. Un­der vec­kan var det öp­pet 8.00–16.00 mån­dag–tors­dag och 08.00–15.00 på fre­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.