MER Om du har myc­ket fall­frukt

Viivasbydirekt - - Ny­he­ter -

BESTÄLL en con­tai­ner för träd­gårds­av­fall mot sär­skild av­gift, ge­nom att kon­tak­ta kund­tjänst på SEOM. LÄM­NA själv på ÅVC. Hus­håll kan själv läm­na fall­frukt och träd­gårds­av­fall på nå­gon av SÖ­RABs åter­vin­nings­cen­tra­ler ut­an ex­tra av­gift.

LÄGG äpp­le­na till­sam­mans med träd­gårds­av­fall i kär­let för träd­gårds­av­fall till små­hus. Även det­ta av­fall går till röt­ning och blir till bi­o­gas och göd­sel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.