Ar­vid ledde från start till mål

Viivasbydirekt - - Sport - An­ders Ekström

Re­dan i förs­ta del­täv­ling­en tog Ar­vid Lü­ning led­ning­en. Se­dan dess har 16-åring­en in­te släppt på ga­sen – och i lör­dags säk­ra­de han SM-gul­det i 125-klas­sen.

I april tog Ar­vid, som täv­lar för Upp­lands Väs­by mo­tor­klubb, di­rekt kom­man­dot i 125 ku­bi­klas­sen (15-17 år). Han vann då pre­miä­ren på Sax­torp och ef­ter det har Ar­vid fort­satt att pre­ste­ra. Av 14 heat, på sju del­täv- ling­ar, har han vun­nit tio.

– Det har va­rit kul att få ha ”red pla­tes” he­la året (start­num­mer för le­da­ren). Jag har haft ett bra år och det är kul att va­rit num­mer 1 he­la vägen, be­rät­tar mo­tocross­fö­ra­ren. In­för fi­nal­del­täv­ling­en i Var­berg ha­de Ar­vid en stor led­ning och kun­de, trots li­te ner­vo­si­tet, sä­kert säk­ra gul­det i U17-SM 125 cc.

– Jag har sett li­te blek ut på sisto­ne sa mi­na trä­na­re, det har va­rit ner­vöst in­för fi­na­len. Men det gick ju bra än­då, ha ha. En dröm som går i upp­fyl­lel­se.

Det var det sista som den bli­van­de 17-åring­en gjor­de i den klas­sen. Från och med näs­ta år by­ter Ar­vid upp till 250 ku­bik.

– Skönt att få av­slu­ta på topp. Jag kom­mer att mö­ta vux­na nu­me­ra så det blir ju mer på rik­tigt. Jag ska fort­sät­ta trä­na sten­hårt, jag har inga pla­ner på att sak­ta ner.

FOTO: PRIVAT

MÅLMEDVETE­N. ”Jag har trä­nat bra och mål­med­ve­tet he­la året. Kul att det gett ut­del­ning”, sä­ger Ar­vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.