MO­TOR Pla­nen över vå­ra vägar: Gröny­tor och bo­stä­der

Viivasbydirekt - - Det Händer -

Det finns pla­ner på att över­däc­ka Nynäs­vä­gen i höjd med gam­la Sö­dersta­di­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.