Dom mot spad­miss­han­del står fast

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Det var i ju­ni 2017 som en idag 20-årig man, hem­ma­hö­ran­des i Smed­by, slog en an­nan per­son i hu­vu­det med en spa­de i Ro­sers­berg. Det­ta ef­ter ett bråk i sam­band med ett mid­som­mar­fi­ran­de.

För det fick 20-åring­en en vill­kor­lig miss­han­del-dom med sam­hälls­tjänst som straff, men val­de att över­kla­ga till Svea Hov­rätt.

Men där fick han nej. Hov­rät­ten går At­tun­da tings­rätts lin­je och fast­ställ­de do­men för­ra vec­kan.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SPA­DE. En spa­de an­vän­des för att ut­fö­ra miss­han­deln på mid­som­mar 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.