In­brott i last­bi­lar vid Sto­ra Wäs­by

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Nat­ten mot mån­da­gen blev fy­ra last­bi­lar som stod upp­ställ­da vid Sto­ra Wäs­by ut­sat­ta för ett in­brotts­för­sök. Nå­gon el­ler någ­ra har sku­rit upp ka­pel­len på for­do­nen.

En­ligt po­li­sen har sa­ker stu­lits från en av last­bi­lar­na, men in­te från de övri­ga tre. Last­bils­chauf­fö­rer­na låg och sov i si­na bi­lar när in­brotts­för­sö­ken sked­de.

Det är oklart vad som even­tu­ellt stu­lits, men en an­mä­lan har skri­vits om stöld och ska­de­gö­rel­se.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

Ga­ra­get un­der Mes­sing­en ska stä­das och är stängt i två da­gar. STÄNGT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.