Hundä­ga­re i Väsby får fö­re­läg­gan­de

Viivasbydirekt - - Nyheter -

En hundä­ga­re i Väsby har vi­sat bris­ter i djur­håll­ning. Ett fö­re­läg­gan­de en­ligt djur­skydds­la­gen, som läns­sty­rel­sen ut­fär­dat, vi­sar att man­nens hund länge plå­gats av ek­sem och sår på ben och tas­sar. Det­ta har djurä­ga­ren in­te sökt ve­te­ri­när­hjälp för. Hun­den, som hål­lits i en bur på bo­sta­dens ne­der­vå­ning, har hel­ler in­te haft fri till­gång till vat­ten.

Läns­sty­rel­sen be­slu­tar att hun­den ska un­der­sö­kas hos ve­te­ri­när för si­na hud­be­svär. Ve­te­ri­närin­tyg ska där­ef­ter skic­kas in till läns­sty­rel­sen in­om en vec­ka ef­ter be­sö­ket. Hun­den ska en­ligt fö­re­läg­gan­de även all­tid ha fri till­gång till vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.