Fle­ra sam­tal från fals­ka so­ta­re

Viivasbydirekt - - Nyheter -

En­ligt brand­kå­ren At­tun­da får man många sam­tal från kom­mu­nin­vå­na­re som har frå­gor kring sot­ning då de bli­vit upp­ring­da av ett fö­re­tag som er­bju­der sot­nings­tjäns­ter. Många upp­fat­tar då det­ta som den god­kän­da so­ta­ren och kän­ner sig där­för lu­ra­de när det in­te är så. Kom­mu­nens so­ta­re ring­er ald­rig upp för tids­bok­ning, utan skic­kar en avi­se­ring med da­tum och tid via pos­ten.

Kom­mu­nen an­li­tar en­dast en upp­hand­lad so­ta­re: At­tun­da Sot och Vent AB (fd. Åke Huss AB).

SOT­NING. En­ligt brand­kå­ren At­tun­da ring­er många som bli­vit er­bjud­na sot­nings­tjäns­ter av and­ra än den av kom­mu­nen god­kän­da so­ta­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.