VÅRT VÄSBY: Få­gel­räk­ning

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby - FO­TO: LARS SÖDERLIND

GRÅSISKOR. Un­der få­gel­räk­nings­hel­gen in­va­de­ra­des min få­gel­mat­ning av gråsiskor. Många kon­flik­ter om ma­ten, häl­sar Lars Söderlind, Boll­stanäs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.