Vill öpp­na yt­ter­li­ga­re hvb-hem i Väsby

Viivasbydirekt - - Vi I Väsby -

En an­sö­kan om att öpp­na yt­ter­li­ga­re ett hvb-hem i Upp­lands Väsby har kom­mit in till In­spek­tio­nen för vård och omsorg, ivo. Hem­met ska ha sex plat­ser för poj­kar mel­lan 14 och 18 år.

En­ligt an­sö­kan, som kom in i slu­tet av de­cem­ber, vill Nor­ra Stock­holms Ung­doms­hem AB öpp­na yt­ter­li­ga­re ett hvb-hem i Präst­gårds­mar­ken i Upp­lands Väsby. I sam­ma om­rå­de be­dri­ver de se­dan ti­di­ga­re ett hvb-hem, samt två i Norr­täl­je och ett i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.