Vil­la Ed

Viivasbydirekt - - Reportage -

I det vack­ra hu­set från 1948 hu­se­rar fle­ra fö­re­tag un­der sam­lings­nam­net Vil­la Ed, som drivs av Su­san­ne Sch­midt. På en­trépla­net hit­tar man för­u­tom kafé­et in­red­nings­bu­tik och tros-shop. En trap­pa upp finns det fri­sör, mas­sör, hud­vård, kon­fe­rens­rum, kbt och sam­tals­te­ra­pi, i ga­ra­get kom­mer det att fin­nas en kläd­bu­tik och på över­vå­ning­en i ga­ra­get kan man få nag­lar­na fix­a­de. I käl­la­ren har en kom­bi­ne­rad in­red­nings- och ho­me­sty­ling­bu­tik sitt för­råd.

Vil­la Ed in­vig­des för två vec­kor se­dan.

Adress: Eds­by­vä­gen 1, Upp­lands Väs­by. Öp­pet­ti­der Café Vil­la Ed: tis–fre 11–18, lör–sön 11–16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.