In­te alls så lätt att bli av med kat­ter­na på tom­ten

Viivasbydirekt - - Nyheter -

vars in­sän­da­re pub­li­ce­ra­des vec­ka 7. Vi har tre hun­dar men kat­ter­na kom­mer än­då in på vår tomt fle­ra gång­er per dygn. Vi har även in­häg­nat träd­går­den för att hun­dar­na ska kun­na va­ra ute på tom­ten ut­an att ge sig iväg men det hind­rar in­te kat­ter­na från att kom­ma in på tom­ten. Vi har scha­sat iväg kat­ter­na och hun­dar­na skäl­ler på dem men kat­ter­na kom­mer än­då till­ba­ka ef­ter ett tag. Att spru­ta vat­ten på dem hjäl­per in­te hel­ler. Ty­värr ver­kar in­te nå­got hjäl­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.