Där­för är det gans­ka tyst om Grann­stöds­bi­len

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Se­dan 2005 finns grann­stöds­bi­len här för att fö­re­byg­ga brott och ska­dor i he­la Upp­lands Väs­by. De de­lar även ut in­for­ma­tion om in­brott, rap­por­te­rar in av­vi­kel­ser och i bak­luc­kan finns en hjärt­star­ta­re. På var­da­gar­na rul­lar bi­len i sex tim­mar, upp­de­lat på två pass. Un­der var­je pass job­bar all­tid två ide­el­la grann­stöd­ja­re.

– Vi har fått in sju nya fö­ra­re se­dan i hös­tas, men be­hö­ver bli än­nu fler, sä­ger Hel­ge Hög­din och co- dri­vern Hans Wes­terlund fyl­ler i: – Det är nyt­tigt att fler vak­nar upp och vill hjäl­pa till.

Hel­ge Hög­din be­rät­tar att de åker ”ga­ta upp och ga­ta ner” för att sy­nas i he­la Väs­by.

– Vi ska sy­nas, in­te in­gri­pa. Ser vi ett in­brott så ring­er vi po­li­sen. Och bå­de po­li­sen och kom­mu­nen sä­ger att vi gör nyt­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.