Elin från Väs­by klar för fi­nal i Fun­kis­fes­ti­va­len

Viivasbydirekt - - NYHETER -

ta­re Per-Ove ” Knap­pen” Stål­knapp.

Sex bi­drag gick vi­da­re till riks­fi­na­len, och Elin Scher­din från Upp­lands Väs­by med ” We’re not gon­na ta­ke it” av Twis­ted Sis­ter var ett av dem.

Öv­ri­ga bi­drag som gick vi­da­re till fi­nal var från Uppsa­la, Lin­kö­ping, Ty­resö, Nac­ka och Val­len­tu­na.

Riks­fi­na­len hålls på Stock­holm Wa­ter­front den 26 au­gusti. Den förs­ta ut­tag­ning­en sked­de dock re­dan i no­vem­ber i Mes­sing­en, då Elin Scher­din ut­sågs att re­pre­sen­te­ra Upp­lands Väs­by.

En ju­ry val­de då ut Elins vin­nan­de bi­drag med mo­ti­ve­ring­en: ”Hon fick i gång publi­ken med sin här­li­ga sång och dans. Med fan­tas­tisk in­le­vel­se och käns­la för rock fick hon ta­ket att lyf­ta.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.