ROMERNAS NATIONALDA­G

Viivasbydirekt - - VI I VÄSBY -

Den 8 april är det romernas in­ter­na­tio­nel­la dag som fi­ras till min­ne av den förs­ta roms­ka kon­gres­sen som äg­de rum i Lon­don 1971. Upp­lands Väs­by kom­mun hög­tid­lig­hål­ler da­gen ge­nom att his­sa romernas flag­ga. Den blå fär­gen i flag­gan fö­re­stäl­ler him­len och den grö­na fär­gen jor­den. Det rö­da hju­let sym­bo­li­se­rar romernas vand­ring från In­di­en och romernas fram­åt­skri­dan­de. Ro­mer är en av de fem na­tio­nel­la mi­no­ri­te­ter som idag om­fat­tas av la­gen om na­tio­nel­la mi­no­ri­te­ter och kom­mu­nen har en sär­skild po­li­cy för hur ar­be­tet med de na­tio­nel­la mi­no­ri­te­ter­na ska se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.