De cyk­la­de för Barn­can­cer­fon­den

Viivasbydirekt - - NYHETER -

I lör­dags cykla­des det för li­vet i Väs­by Cent­rum. Kän­da lo­ka­la pro­fi­ler och van­li­ga be­sö­ka­re cyk­la­de på mo­tions­cyklar och för var­je tram­pad kilo­me­ter do­ne­ra­de Väs­by Cent­rum 50 kro­nor till Barn­can­cer­fon­den. 27 per­so­ner cyk­la­de till­sam­mans näs­tan 30 mil, vil­ket gav 15 000 kro­nor till or­ga­ni­sa­tio­nen. Yt­ter­li­ga­re do­na­tio­ner gjor­de att slut­sum­man till Barn­can­cer­fon­den blev cir­ka 20 000 kro­nor.

Lik­nan­de event hölls sam­ma dag på fle­ra gym runt om i Sve­ri­ge, då un­der nam­net ”Spin of ho­pe”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.