VEC­KANS ROS

Viivasbydirekt - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT - Bri­ta Ed­lund

Tack Väs­by kom­mun för de ro­li­ga, här­li­ga lykt­stol­par­na i San­da äng­ar, längs ko­ha­gen till Boll­stanäs sko­la. Det är fröjd att cyk­la och pro­me­ne­ra där. Man blir så glad och får ett bra sam­tal­säm­ne med bar­nen!!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.