Mus­kel­sjuk­do­men rhab­domyo­sar­kom

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY - Rhab­domyo­sar­kom har sitt I prin­cip kan rhab­domyo­sar­kom KÄLLA: BARNCANCER­FONDEN

● ur­sprung i musk­ler och är den van­li­gas­te sar­kom­ty­pen hos barn. Cir­ka sex–tio barn i Sve­ri­ge in­sjuk­nar var­je år.

● upp­stå var som helst i krop­pen där musk­ler – fram­för allt ske­lett­musk­ler – hål­ler på att bil­das. Cir­ka 60 pro­cent av al­la rhab­domyo­sar­kom ut­går från hu­vud- och hals­re­gi­o­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.