72 rök­fria bo­stä­der i dag

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY -

● Väs­by­hem har i dag 72 rök­fria bo­stä­der för­de­la­de i tre oli­ka huskrop­par på Sol­bergs­vä­gen 38, 42 och 43. Hu­sen fär­dig­ställ­des år 2009 och 2010.

● Un­der de tio år som hu­sen har för­val­tats hos Väs­by­hem har en­dast ett få­tal stör­ning­ar i form av rök­ning fö­re­kom­mit. Ing­et ären­de har dri­vits läng­re än munt­lig och skrift­lig till­sä­gel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.