Bygg­pro­jek­tet Grö­na Eke­bo

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY - Ste­na Fas­tig­he­ter Pre­li­mi­när bygg­start:

pla­ne­rar att byg­ga cir­ka 500 lä­gen­he­ter i Grö­na Eke­bo, så­väl hy­res- som bo­stads­rät­ter. De nya bo­stä­der­na byggs i hu­vud­sak på det som i dag ut­görs av Ste­na Fas­tig­he­ters egen par­ke­ring på den söd­ra si­dan av Mä­larvä­gen.

Fjär­de kvar­ta­let 2020.

FOTO: VISIONSBIL­D: BRUNNBERG & FORSHED

● KLAR­TEC­KEN. De­talj­pla­nen för Ste­na Fas­tig­he­ters pro­jekt Grö­na Eke­bo i Upp­lands Väs­by har vun­nit la­ga kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.