Han gör ko­me­di av Ga­me of Thro­nes

Viivasbydirekt - - NYHETER - Tri­feh Ami­ni

… Ah­med Ber­han. På mån­dag kör du standup på kul­tur­för­e­ning­en NoBo:s eve­ne­mang ”The last watch” på Mång­kul­tu­rellt cent­rum i Fitt­ja. Vad är det som är kul med se­ri­en Ga­me of Thro­nes?

– Allt. Det finns ing­et som man in­te blir to­kig på. Du kan in­te äls­ka nå­gon för den kan dö när som helst. Det går in­te att li­ta på se­ri­en.

Var­för val­de du att gö­ra ko­me­di av just Ga­me of Thro­nes?

– Det är så många som kol­lar. Den choc­kar så många och verk­li­gen på­ver­kar folk. Man blir arg och led­sen och man ba­ra kän­ner så myc­ket.

Vem är ro­li­gast?

– Det finns oli­ka sätt att va­ra ro­lig på, men Ty­ri­on an­tar jag.

Har du spe­ci­al­skri­vit skäm­ten för mån­da­gens show?

– Det kom­mer va­ra en bland­ning. Det är sa­ker jag har tänkt på när jag själv har kol­lat på se­ri­en, och snacki­sar. Men ock­så gre­jer som jag har skri­vit just för The last watch.

Har du nå­gon fa­vo­ritscen? – En av de sce­ner där jag lac­ka­de som mest var när Obe­ryn dog. Jag vet in­te var­för, det var nog sät­tet hans skal­le kros­sa­des på. Det choc­ka­de mig mer än The red wed­ding. Jag skul­le kanske in­te kal­la det min fa­vo­ritscen men det var ba­ra “du­de why?”.

Vil­ken är din fa­vo­rit­ka­rak­tär?

– Det är så svårt. Jag li­tar ju in­te på se­ri­en. Det är som ett dyrt Big brot­her, man ba­ra vän­tar på att folk ska åka ut.

Vem kom­mer att sit­ta på järn­tor­nen?

– Det tän­ker jag in­te sva­ra på. Om jag ska gis­sa så tror jag Jon Snow om han in­te dör igen, han gil­lar att gö­ra sånt. Jag skul­le vil­ja se Grey­worm på järn­tro­nen. Jag tror han skul­le va­ra prak­tisk och sak­lig. Allt med ho­nom skul­le ba­ra va­ra Ja el­ler Nej.

FOTO: PRI­VAT

SKÄMT. ”Det finns ing­et som man in­te blir to­kig på”, sä­ger ko­mi­kern Ah­med Ber­han om Ga­me of thro­nes som kom­mer va­ra äm­net för hans stand-up show i Fitt­ja på mån­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.