Wäs­by FC vi­sar fin form i di­vi­sion 6

Viivasbydirekt - - SPORT · IDROTT · MOTION -

FOT­BOLL. Ny­star­ta­de Wäs­by FC har hit­tat for­men i di­vi­sion 6 och vun­nit de två se­nas­te mat­cher­na, se­nast 3–1 bor­ta mot Bro. Ef­ter fy­ra om­gång­ar lig­ger WFC fy­ra i se­ri­en.

För Par­si­an IF Väs­by går det säm­re och de har ba­ra tre po­äng ef­ter fem mat­cher i di­vi­sion 5 nor­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.