Hjälp oss att hål­la fler min­nen le­van­de.

Viivasbydirekt - - FAMILJ · VÄNNER -

Alz­hei­mer släc­ker sak­ta men sä­kert ner ti­o­tu­sen­tals hjär­nor i Sve­ri­ge var­je år och gör an­hö­ri­ga till främ­ling­ar. Din gå­va gör det möj­ligt för oss att fö­re­byg­ga, brom­sa och stop­pa sjuk­do­men, så att fler män­ni­skor får be­hål­la si­na fi­nas­te min­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.