C.J.L Al­mqvist i Upp­lands Väs­by och HANS HEMBYGD

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 19–26 MAJ -

●Buss­re­sa Pris:150 kr. Sam­ling: 10.30, Buss av­går från busstor­get vid pen­del­tåg­sta­tio­nen, Upp­lands Väs­by. An­mä­lan till ABF: in­fo.nor­ra­s­tock­[email protected] abf.se el­ler 08-505 868 00. Arr: ABF Se­nio­ra­ka­de­min och Al­mqvist­säll­ska­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.