Smed­byda­gen

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 19–26 MAJ -

●Den 25 maj kl 11–15 med gra­tis aktivitete­r för he­la fa­mil­jen. Hit­ta en ny fa­vo­rit­pryl på lop­pi­sen, ta nå­got att äta el­ler del­ta i av ak­ti­vi­te­ter­na – här finns nå­got för al­la! Vi in­le­der da­gen med in­vig­nings­tal kloc­kan 11, och där­ef­ter vän­tar ett fullspäc­kat sche­ma med dansupp­vis­ning, zum­ba, Fa­mil­je­lop­pet (an­mä­lan en­frisk­ge­ne­ra­tion.se), li­ve­band och myc­ket mer! Ryt­tar­ga­tan 273 Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.