Cy­kel­tu­rer

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 19–26 MAJ -

●Kvälls­cyk­ling tis­da­gar kl 19 från Gam­la Apo­te­ket, ca 2 mil i lugn takt. Tag gär­na med frukt el­ler fi­ka till ras­ten. Vi cyklar var­je tis­dag till och med 6 au­gusti. För mer in­for­ma­tion se cy­kelfram­jan­det.se/stor­stock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.