Väs­by OK – Vec­kans ba­na

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 19–26 MAJ -

●Un­der pe­ri­o­den 9 april–18 ju­ni kan du gra­tis pro­va på vec­kans ori­en­te­rings­ba­na. Start och mål från vår klubb­lo­kal i an­slut­ning till Run­by­sko­lan. Lå­ne­kar­tor finns i brev­lå­da. Finns ock­så för ned­ladd­ning från vår hem­si­da – www.ori­en­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.