Kon­sert med Väs­by sym­fo­nior­kes­ter

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 19–26 MAJ -

●Mån­dag kl 19.00. Scen­rum­met, Mes­sing­en. En här­lig vår­kon­sert med blan­dad re­por­to­ir! Sym­fo­nior­kes­tern be­står av väs­by­mu­si­kan­ter och kul­tur­sko­lans ele­ver. Fri en­tré, varmt väl­kom­men! Ar­ran­gör: Upp­lands Väs­by kul­tur­sko­la. upp­landsvas­by. se/kul­tur­sko­lan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.