Upp­lands Väs­by Su­o­mi Seu­ra/Fins­ka För­e­ning

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK -

10 (bak­si­dan). 073-6310362, www. su­o­mi­seu­ra.net, e-post: in­[email protected]­o­mi­seu­ra.net. Avo­in­na 9–12.30. Maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin. Mån–fre. To­i­min­taa: Maa­nan­tai­na kä­si­tö­i­tä, Kit­ka har­jo­it­te­lee klo 16.00 ABF:n ti­lo­is­sa. Ti­istai­na lei­po­mis­ta, ke­ski­vi­ik­ko­na jum­paa, tor­stai­na ru­u­an­lait­toa ja bingoa, per­jan­tai­na lei­po­mis­ta, klo 19.00 len­to­pal­loa Run­byn kou­lun ur­hei­lu­hal­lis­sa. Seu­ra on oi­va seurus­telu­paik­ka. Sin­ne voi tul­la käymään vaik­ka ka­hvil­la, ei ole pak­ko ot­taa osaa to­i­min­to­i­hin.

LÖR­DAG 25 MAJ. FOTO: HIVA KHATIB

Se­gah! Iransk klas­sisk mu­sik med AVA en­semb­le. Kl 18.30 i Mes­sing­en. Bil­jet­ter: 150 kr 100 kr barn stu­de­ran­de och pen­sio­när. Den­na kon­sert ar­ran­ge­ras av Kul­tur­för­e­ning­en Ta­ra­neh i sam­ar­be­te med ABF Nor­ra med stöd av Upp­lands Väs­by Kom­mun. ●Björkvalla­vä­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.