Nykryd­dad Prosche Cay­en­ne

Viivasbydirekt - - MOTOR · FORDON · KÖRGLÄDJE -

PORSCHE. Porsche for­mar om pro­fi­len på su­ven Cay­en­ne. De at­tri­but som skil­jer Cay­en­ne Cou­pé från van­li­ga va­ri­an­ten är för­u­tom den brant slut­tan­de tak­lin­jen ock­så en takspoi­ler. Mo­di­fi­e­ra­de bak­dör­rar och -skär­mar gör bi­len drygt två cen­ti­me­ter bre­da­re om ba­ken.

Cay­en­ne Cou­pé rul­lar in i bil­hal­lar­na i maj till ett start­pris på 830 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.