Många för­tids­rös­ta­de i Väs­by

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY -

VÄS­BY. Sön­dag 26 maj är det val till EU i Sve­ri­ge. Men många har re­dan fö­re val­da­gen pas­sat på att gå och för­tidströs­ta. I Upp­lands Väs­by har du vec­kor­na in­nan kun­nat för­tids­rös­ta på Väs­by Cent­rum samt i ett tält vid sta­tio­nen.

– In­tres­set har va­rit stort för att rös­ta. Och det är många som pas­sar på när de ser att man in­te be­hö­ver ha röst­kor­tet med sig, ut­an att det räc­ker med legitimati­on, sä­ger röst­mot­ta­ga­re Ulla Thör­ner i röst­ning­stäl­tet vid sta­tio­nen.

När mån­da­gens rös­ter var räk­na­de ha­de an­ta­let mot­tag­na för­tids­rös­ter i Väs­by tre­dubb­lats jäm­fört med EU-va­let 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.