Drömstart för Louise Lill­bäck i Ham­mar­by

Viivasbydirekt - - SPORT · IDROTT · MOTION -

FOT­BOLL. Louise Lill­bäck fick en dröm­de­but för Ham­mar­by i eli­tet­tan. Hon an­slöt ny­li­gen till klub­ben ef­ter hen­nes USA-vis­tel­se och fick hop­pa in i den 54:e mi­nu­ten för Ba­jen mot Bor­ge­by på sön­da­gen. ”Lol­lo” var se­dan in­blan­dad i bå­de 2–1 och 3–1 in­nan hon själv gjor­de 4–2 strax in­nan full­tid. I mitt­för­sva­ret gjor­de Ju­lia Ek­holm årets sjät­te start.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.