Väs­by Konst­hall

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 26 MAJ–2 JUNI -

●20-29 maj. Att vi­sa fram vad barn och ung­do­mar har pro­du­ce­rat un­der skol­å­ret hör till Konst­hal­lens kä­ras­te tra­di­tion. Vi vet vad det be­ty­der för ele­ver­na. Bå­de för nu­et och för fram­ti­den. Det är guld värt att få be­kräf­tel­se från en Konst­hallspubli­k. Ö: mån-ons,fr kl 10-15, tor kl 10-18, lö-sö kl 12-16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.