Väs­by­bo dog av nätdrog – man åta­las

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY -

VÄS­BY. En Väs­by­bo är en av el­va per­so­ner som dött av nät­dro­gen fen­ta­ny­la­na­lo­ger. Dro­gen sål­des av en 24-årig Mo­ta­la­bo som nu åta­las för dråp. Man­nen åta­las miss­tänkt för el­va fall av dråp, i and­ra hand yr­kar åkla­ga­ren på att man­nen ska dö­mas för grovt vål­lan­de till an­nans död, en­ligt SVT.

Det var un­der ok­to­ber och no­vem­ber 2017 som den miss­tänk­te man­nen via nä­tet ska ha sålt fen­ta­ny­la­na­lo­ger som på­stås ha or­sa­kat el­va unga mäns död, en av dem från Upp­lands Väs­by.

Den miss­tänk­te för­ne­kar brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.