KÖRSÅNGSVE­CKA I EDS FÖRSAMLING­SGÅRD

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 2–9 JUNI -

Pro­va på kör­sång med Edskö­rens körle­da­re! Vi ut­veck­las som sång­a­re i te­o­ri och prak­tik. Viss kör­va­na är bra. Del­ta vid ett till­fäl­le el­ler al­la. Lör­dag 8 ju­ni kl 10.00–12.00, mån­dag 10 ju­ni, tis­dag 11 ju­ni, tors­dag 13 ju­ni och fre­dag 14 ju­ni kl 18.30–20.30. Frå­gor? Kon­tak­ta Erik via E-post erik.wad­[email protected]­kyr­kan.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.