Språkcafé

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK -

●Väl­kom­men till Mis­sions­kyr­kans Språkcafé på Herr­gårds­vä­gen 45. Vi träf­fas på tis­da­gar kl 16.00–19.00 och på ons­da­gar kl 13.00– 15.00. Du får pra­ta svens­ka, kan få hjälp med läx­or och ibland har vi nå­got sär­skilt äm­ne som vi tar upp och pra­tar om. Ge­men­skap vid kaf­fe­bor­den är det var­je gång. Har du frå­gor går det att bra att ringa 0702288485. Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.