Cy­ke­l­o­ri­en­te­ring

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK -

●Nu finns kart­pa­ket till årets Cy­kel­kul­turtrim att kö­pa hos Clas Ols­son i Väs­by Cent­rum och Cy­kel­hu­set vid Ron­del­len. Du kan ock­så be­stäl­la ett kart­pa­ket på tel. 070-471 5009. Du har he­la sommaren på dig att hit­ta de 30 kon­trol­ler­na. Var med och tävla om en cy­kel och pre­sent­kort. Arr: Cy­kel­främ­jan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.