VEC­KANS DIKT: Till mam­ma

Viivasbydirekt - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT - Mia

Du är som en skydds­äng­el och skyd­dar mig ifrån fa­ra.

Du är som en häst och bär mig till and­ra län­der. Du är som solen och ly­ser upp mitt liv från mör­ker.

Men de vik­ti­gas­te or­den jag vill sä­ga är:

Tack för all din kär­lek. Jag är så tack­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.