Sund­ström flyt­tar till klas­sis­ka Skutskär

Viivasbydirekt - - SPORT · FÖRENINGSL­IV · MOTION -

BAN­DY. Väs­by­so­nen Alex­an­der Sund­ström by­ter all­svensk klubb. 29-åring­en, med He­le­nelunds IK som mo­der­klubb, kom­mer näs­ta sä­song att spe­la i ban­dy­klas­si­kern Skutskärs IF som fick en gra­tis­plats i all­svens­kan. SIF har va­rit 41 sä­song­er i högs­ta se­ri­en och har två SM-guld.

Alex har ti­di­ga­re spe­lat för Eds­byn, Fa­lu BS, Bor­länge, Öre­bro och Till­ber­ga Väs­terås. Sä­song­en 2016/17 spe­la­de han i högs­ta se­ri­en för Till­ber­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.