Väs­by­bo dömd för ringa nar­ko­ti­kabrott

Viivasbydirekt - - NYHETER · VÄSBY -

UPP­LANDS VÄS­BY. En Väs­by­bo döms till dags­bö­ter för ringa nar­ko­ti­kabrott.

Det var i mars i år som man­nen greps av po­lis i Väs­by Cent­rum, då de fat­tat miss­tan­kar om att han var nar­ko­tikapå­ver­kad ef­tersom de upp­lev­de att han ha­de ”små pu­pil­ler”.

Man­nen för­ne­kar brott och på­står sig ha bli­vit ut­satt för pas­siv rök­ning. Han häv­dar att vän­ner­na på kväl­len el­ler nat­ten in­nan in­gri­pan­det mot ho­nom ha­de rökt can­na­bis i den bil som han då fär­da­des i. Ef­tersom han ha­de so­vit un­der bil­fär­den viss­te han in­te om att hans kam­ra­ter ha­de rökt can­na­bis i bi­len, en­ligt egen ut­sa­go.

Urin­pro­vet vi­sar dock att man­nen bru­kat can­na­bis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.