Fram­gång­ar för An­ta­res BK i He­by

Viivasbydirekt - - SPORT · FÖRENINGSL­IV · MOTION -

BOX­NING. An­ta­res box­nings­klubb, som hål­ler till i Smedby, tog tre guld­me­dal­jer i Mel­lan­svens­ka mäs­ter­ska­pen som ny­li­gen av­gjor­des i He­by. Adam Mo­h­sen, Kia­ra Bod­nar samt Gi­gi Zar­di­ashvi­li tog me­dal­jer­na.

– Det var tufft, men jag sköt­te mig bra. Det kän­des skönt vin­na, all­tid en lyc­ka att ära att ta guld. Även stort att An­ta­res tog tre guld, sä­ger Gi­gi från Sig­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.