Rö­rel­ser som ger åter­hämt­ning

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 16–23 JUNI -

●Nu star­tar för­e­ning­en FHS, Futu­re He­alth Swe­den ”Rö­rel­ser som ger åter­hämt­ning” igen! Som­marak­ti­vi­te­ter på tis­da­gar, start 11 ju­ni–6 au­gusti kl 18.30–19.30 i Su­se­bo/ Häl­sans park i Upp­lands Väs­by! Hjärt­ligt väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.