Ru­bi­nen

Viivasbydirekt - - TJÄNSTER & HANTVERK DET HÄNDER · 16–23 JUNI -

●Träff­punkt för dig i mo­gen ål­der. Un­der­håll­ning, fö­re­läs­ning­ar, väv­ning och ut­flyk­ter. Kaf­fe och smör­gås till själv­kost­nads­pris. Öp­pet

må–tor kl 10–13, fre­dag kl 11–13. Stängt fre­da­gar ju­ni till au­gusti, de­cem­ber och al­la rö­da da­gar. Kon­takt: Dra­gon­vä­gen 88, Tel: 070947 39 05.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.