Mitt i Upplands Väsby

FRÅ­GAN · Vil­ken var din bäs­ta som­mar?

-
 ??  ?? Hå­kan Hå­kans­son. 76, pen­sio­när:
– Som­ma­ren 1975, för då gif­te jag mig i Ble­kinge.
Hå­kan Hå­kans­son. 76, pen­sio­när: – Som­ma­ren 1975, för då gif­te jag mig i Ble­kinge.
 ??  ?? Ewa Houghton, 72, pen­sio­när:
– Det är när jag har fått mi­na barn, som­rar­na -67 och -80. Men jag har ock­så fle­ra barn­barn som är föd­da på som­ma­ren, min son och ett av mi­na barn­barn är föd­da sam­ma dag. Vi är en som­mar­fa­milj.
Ewa Houghton, 72, pen­sio­när: – Det är när jag har fått mi­na barn, som­rar­na -67 och -80. Men jag har ock­så fle­ra barn­barn som är föd­da på som­ma­ren, min son och ett av mi­na barn­barn är föd­da sam­ma dag. Vi är en som­mar­fa­milj.
 ??  ?? Per Ewing, 70, och Ka­rin Ewing Netz­ler, 66, ”gla­da pen­sio­nä­rer”:
P: – Det var för­ra året när vi res­te i Bre­tag­ne, för då fri­a­de jag.
E: – Sen gif­te vi oss i mars i år, trots co­ro­nan.
Per Ewing, 70, och Ka­rin Ewing Netz­ler, 66, ”gla­da pen­sio­nä­rer”: P: – Det var för­ra året när vi res­te i Bre­tag­ne, för då fri­a­de jag. E: – Sen gif­te vi oss i mars i år, trots co­ro­nan.
 ??  ?? Sam Björk­hag, 4, går i för­sko­lan:
– I som­ras, då pyss­la­de jag och ba­da­de i Min­ne­berg. Jag åk­te ock­så till mi­na ku­si­ner i Jön­kö­ping, vi gick på High Cha­par­ral.
Sam Björk­hag, 4, går i för­sko­lan: – I som­ras, då pyss­la­de jag och ba­da­de i Min­ne­berg. Jag åk­te ock­så till mi­na ku­si­ner i Jön­kö­ping, vi gick på High Cha­par­ral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden