Mitt i Upplands Väsby

Stu­di­en

- Health · Medicine · Royal Institute of Technology · Karolinska Institutet

● Drivs av: Dan­de­ryds sjuk­hus som är hu­vud­man för stu­di­en, KTH, SciLi­feLab, Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet och Uppsa­la Uni­ver­si­tet.

● 2 149 per­so­ner av per­so­na­len på Dan­de­ryds sjuk­hus har tes­tas.

● 19 pro­cent av dem ha­de an­ti­krop­par.

● Stu­di­en fort­sät­ter i minst ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden