Mitt i Upplands Väsby

Sexåringar får se ”En häxas dagbok”

-

VÄSBY. I höst får sexåringar i Upplands Väsby se dockteater­n ”En häxas dagbok”. Det är Pygméteate­rn som bjuder på föreställn­ing i scenrummet i Messingen, kommunens egen teaterscen. Målet är att fler Väsbybarn ska få ta del av profession­ell barnkultur och spännande scenkonst.

– Vår vision är att sexåringar minst en gång per år ska få se barnteater av hög kvalitet. Vi vill ge lika möjlighete­r att ta del av barnkultur oavsett socioekono­misk bakgrund, säger Karin Andén, som jobbar med offentliga arrangeman­g i Messingen

På grund av covid-19 blir det extra många föreställn­ingar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden