Mitt i Upplands Väsby

Så går täv­ling­en till

- TÄV­LING. Vem får byg­ga 400 bo­stä­der i äld­re stil norr om Mä­larvä­gen i Upp­lands Väs­by?

14 de­cem­ber – Kun­gö­rel­se om vil­ka som gått vi­da­re.

Ja­nu­a­ri-feb­ru­a­ri 2021: Väs­by­bor­na rös­tar om si­na fa­vo­ri­ter.

29 april – Ju­ryns re­sul­tat med­de­las.

Maj – Mar­kan­vis­nings­av­tal skrivs på.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ??
FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden