Mitt i Upplands Väsby

Kul om ku­lör

- Or­det ku­lör an­vänds ibland In­om bygg­nads­bran­schen I and­ra sam­man­hang skil­jer

som lik­ty­digt med färg i be­ty­del­sen sy­nin­tryck. an­vänds of­ta or­det ku­lör för färg som sy­nin­tryck (gul, vit, brun) me­dan färg sna­ra­re an­vänds för ma­te­ri­a­let färg (må­lar­färg).

man mel­lan ku­lör­ta och oku­lör­ta fär­ger, där vitt, grått och svart är oku­lör­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden