Mitt i Upplands Väsby

Mun­skydd

- Mats Ham­marlund

Mun­skydd blev en en­vis frå­ga stund­tals snudd på rik­tig plå­ga Ing­en hind­ras bä­ra den­na mask men på all­män plats har al­la även rätt be­te sig på sitt sätt

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden